lưu trú ngắn hạn (Tiếng Việt )

Share House Tsurogi về cơ bản là hợp đồng một năm, nhưng cũng có thể cho khách lưu trú ngắn hạn.
Các chi phí cần thiết cho một hợp đồng cơ bản một năm là:

① Tiền chìa khóa (phí quản lý) ----------50.000 yên
② Trả trước phí bảo hiểm hỏa hoạn trong một năm --- 10.000 yên
③ Tiền thuê nhà tháng đầu--------------OOOO yên

Tuy nhiên,

Đối với thời gian lưu trú ngắn hạn, giá thuê hàng ngày thay đổi tùy theo thời gian lưu trú.

Bảng giá thuê hàng ngày

Lưu trú 7-14 ngày---3850 yên/ngày x số ngày
lưu trú 15-30 ngày--3300 yên/ngày x số ngày
lưu trú 31-60 ngày--2750 yên/ngày x số ngày

Ví dụ) Nếu bạn chuyển đến vào ngày 2 tháng 4 và chuyển đi vào ngày 25 tháng 4,
thời gian lưu trú của bạn sẽ là 24 ngày.

3300 yên/ngày x 24 ngày = 79200 yên.

*Tiền chìa khoá và phí bảo hiểm hỏa hoạn đã được bao gồm trong tiền thuê nhà hàng ngày nên đây chỉ là chi phí ban đầu và chi phí cần thiết.
*Phòng sẽ được quản trị viên chuẩn bị.
*Số lần lưu trú là số ngày bao gồm ngày bạn chuyển đến và ngày bạn chuyển đi (*Không phải là số đêm bạn ở).
*Tất cả các khoản phí phải được thanh toán trước khi chuyển đến. Sẽ không hoàn lại tiền ngay cả khi bạn chuyển đi sớm.
*Trong trường hợp gia hạn, bạn sẽ phải trả tiền thuê hàng ngày cho số ngày đó.
*Nếu bạn ở từ 61 ngày trở lên, tốt nhất nên ký hợp đồng chính thức (bạn có thể chuyển đi sau 3 tháng mà không bị phạt).

Hãy xem xét điều này.
Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ
sht@tsurogi.com

Buck đến trang chính